Im Kreis

Naturpigmente mit Kasein, Kohle, Stein 2017